Uitleg van de banberichten

Onacceptabel gedrag - Hieronder valt schelden, omzeilen van het woordfilter, onacceptabele Doxnamen, onacceptabele gesprekken of uitingen in kamers, onacceptabele kamernamen of onacceptabel gedrag in kamers. Meestal is de duur van een verbanning bij een eerste overtreding 2 uur. Als er sprake is van zeer kwetsende of schokkende uitingen of bij herhaling van de overtreding kan een verbanning oplopen tot 7 dagen of meer. Dit wordt per geval en voorgeschiedenis beoordeeld. In extreme gevallen en in het geval van onacceptabele Doxnamen kunnen Dox's direct en voor altijd uit het hotel worden verwijderd.

==========================

Nadrukkelijk seksuele gedragingen - Hieronder valt cybersex, het aanbieden van seksuele handelingen in ruil voor meubels of (Bel-)Credits, het bespreken van seksuele handelingen, uitgeven van pornografische sites etc. Deze verbanning duurt over het algemeen 2 uur. Bij herhaling van de overtreding kan dit oplopen tot 7 dagen. In extreme gevallen kunnen Dox's direct en voor altijd uit het hotel worden verwijderd.

==========================

Lastigvallen - Hieronder valt pesten, seksuele intimidatie, het maken van haatkamers, het clonen van namen van andere spelers met de bedoeling ze zwart te maken, het verspreiden van roddels over een andere speler, het aanmaken van een Doxnaam met de intentie om een andere speler te kwetsen, of iets van deze strekking. De duur van deze ban is meestal 2 uur, tenzij er sprake is van eerdere overtredingen of extreem gedrag. In zo'n geval kan de ban oplopen tot 7 dagen of hoger. In extreme gevallen kunnen Dox's direct en voor altijd uit het hotel worden verwijderd.

==========================

Ordeverstoring - Hieronder valt Herhaaldelijk flooden (herhalen van dezelfde tekst via een floodprogramma), het opzettelijk blokkeren van kamers of teleporters, het herhaaldelijk opdringen van het ruilscherm tegen de wil van een medespeler, het met opzet verstoren van spelletjes in gastenkamers, misbruik van de Noodroepfunctie (Blauwe Vraagteken) etc. Dit betekent een ban van 2 uur en oplopend bij herhaling.

==========================

Haatzaaien/discriminatie - Hieronder valt racistische opmerkingen, discriminatie op basis van geslacht, racistische namen of missies. Dit soort verbanningen zijn over het algemeen nooit korter dan 24 uur. Dox Hotel tolereert geen enkele uiting van discriminatie of haat en ziet dit als uiterst onacceptabel gedrag. In extreme gevallen kunnen Dox's direct en voor altijd uit het hotel worden verwijderd.

==========================

Illegale activiteiten - Hieronder valt het adverteren en promoten van het gebruik van drugs, het vragen om wachtwoorden, het versturen van virussen of keyloggers via e-mail of sites, het gebruiken of bespreken van hacking-, scripting- of editingprogramma's, het bespreken van illegale activiteiten, gewelddadige situaties naspelen, dreigen met geweld, het openbaar maken of verspreiden van vertrouwelijke bedrijfsinformatie via het internet of print of andere elektronische wijze, zoals vermeld in onze Algemene Voorwaarden etc. Deze overtredingen kunnen resulteren in een onmiddellijke en permanente verwijdering uit het Dox Hotel.

==========================

Geven/vragen van persoonlijke info - Hieronder valt het vragen om persoonlijke informatie van een speler. Voorbeelden zijn: het vragen naar inloggegevens, het verkopen of kopen van Doxaccounts. Deze overtredingen kunnen resulteren in een onmiddellijke en permanente verwijdering uit het Dox Hotel.

==========================

Oplichterij - Hieronder valt het aanbieden van Dox (Bel-)Credits in ruil voor meubels of Doxaccounts, informatie, of accountinfo of andere persoonlijke informatie, het voordoen als Dox Staff, het adverteren van scamsites via URL of links, pogingen tot stelen van andermans meubels. Deze overtredingen kunnen resulteren in een onmiddellijke en permanente verwijdering uit het Dox Hotel.

==========================

Fraude - Hieronder valt elke vorm van fraude met de verschillende Dox Hotel betaalmethodes, zoals het aankopen van Bel-Credits zonder toestemming van de betaler van de rekening, misbruik van creditcard, misbruik bij het bestellen via mobiele nummers of misbruik van de Dox Bel-Credit Lijn. Deze overtredingen kunnen resulteren in een onmiddellijke en permanente verwijdering uit het Dox Hotel.

==========================

Heb je ondanks bovenstaande uitleg toch nog een vraag over een verbanning, gebruik dan de Dox Help Tool om je vraag door te sturen naar onze Player Support.